Výroba rozvaděčů NN

K většině zakázek neodmyslitelně patří „rozvaděč nízkého napětí“ obsahující řídící systém a silové obvody.
PROCONT s.r.o. vlastní kusovou výrobu rozvaděčů NN.
Výrobky pak odpovídají typové řadě podložené typovou zkouškou zkušebního ústavu: ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV, s.p. Pod Lisem 129, Praha 8 - Troja.