Reference

Řízení posuvného stolu s ořezem

DGS, Loučka 137, Loučka

Instalace KGJ Nemocnice Jaroměř - dodávka části MaR

Nemocnice Jaroměř, Národní 84, Jaroměř 1

STT sklad Napajedla - SO 502.1 - přeložka horkovodu - kabelové propojení

Napajedla

Rozšíření souboru MaR o řízení směšovacích uzlů a odečet dat metrologických zařízení včetně vizualizace MoRiS a SW standardizace Teplo Zlín

Dům s byty zvláštního určení, Broučkova 292, Zlín 1

Oprava MaR ohřevu topné vody pro ÚT ve dvou topných větvích v kotelně Zdravotního střediska

Zdravotní středisko, Masarykova 315, Luhačovice

Rekonstrukce řízení VZT Výrobní hala, VZT Příprava a VZT Šatny

Ray Service, a.s., Huštěnovská 2022, Staré Město

Modernizace systému MaR objektových předávacích stanic tepla včetně komunikace

Albieriho 846, Jaroměř 1

Modernizace systému MaR objektových předávacích stanic tepla včetně komunikace

Lékárna, Husova 931, Jaroměř 1

Modernizace systému MaR objektových předávacích stanic tepla včetně komunikace

Městská knihovna, Vojtěcha Probošta 180, Jaroměř 1

Modernizace systému MaR objektových předávacích stanic tepla včetně komunikace

OPS, nábřeží 17. listopadu 808, Jaroměř 1

Modernizace systému MaR objektových předávacích stanic tepla včetně komunikace

Plavecký areál, Karla Lánského 172, Jaroměř 1

Modernizace systému MaR objektových předávacích stanic tepla včetně komunikace

MŠ, Knappova 811, Jaroměř 1

OPPIK - Rekonstrukce technologické části VS

VS Stará Bartošova čtvrť, Dřevnická 5650, Zlín 1

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

VS2 bl. 19, SNP 4746, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4736 bl.5, Okružní 4736, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4790 MŠ, Česká 4790, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4714 bl.17, Křiby 4714, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4724 bl.12, Okružní 4724, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4733 bl.7, Okružní 4733, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4745 bl.19, SNP 4745, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4709 bl.14, Křiby 4709, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4729 bl.9, Okružní 4729, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4737 bl.4, Okružní 4737, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4789 DM, SNP 4789, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4717 bl.16, Křiby 4717, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4726 bl.11, Okružní 4726, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4735 bl.6, Okružní 4735, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 5554 Ubytovna, SNP 5554, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4713 bl.18, Křiby 4713, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4711 bl.13, Křiby 4711, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4731 bl.8, Okružní 4731, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

Jižní Svahy VS 2, SNP , Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4747 bl.20, SNP 4747, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4706 bl.15, Křiby 4706, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS2

OPS 4728 bl.10, Okružní 4728, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

č.p. 4926 bl.71b, Na Honech III 4926, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

č.p. 4923 bl.70d-e, Na Honech III 4923, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

č.p. 4928 bl.72b, Na Honech III 4928, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

č.p. 4918 bl.69a-b, Na Honech II 4918, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

č.p. 4930 bl.73b, Na Honech III 4930, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

č.p. 4925 bl.71a, Na Honech III 4925, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

č.p. 4932 bl.74b, Na Honech III 4932, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

č.p. 4927 bl.72a, Na Honech III 4927, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

č.p. 4921 bl.70a-c, Na Honech III 4921, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

č.p. 4929 bl.73a, Na Honech III 4929, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

Jižní Svahy VS 7, Na Honech II , Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

č.p. 4913 bl.68a-f, Na Honech II 4913, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS7

č.p. 4931 bl.74a, Na Honech III 4931, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4820 Centrum, Budovatelská 4820, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4800 bl.55, Budovatelská 4800, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4797 bl.50, Budovatelská 4797, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4810 bl.45, Budovatelská 4810, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

VS5, Budovatelská , Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4815 bl.57, Budovatelská 4815, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4807 bl.52, Budovatelská 4807, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4794 bl.47, Budovatelská 4794, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4818 bl.42, Budovatelská 4818, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4819 MŠ, Budovatelská 4819, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4803 bl.54, Budovatelská 4803, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4796 bl.49, Budovatelská 4796, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4811 bl.44, Budovatelská 4811, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4821 SBD, Budovatelská 4821, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4798 bl.56, Budovatelská 4798, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4808 bl.51, Budovatelská 4808, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4793 bl.46, Budovatelská 4793, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4817 bl.41, Budovatelská 4817, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4813 bl.58, Budovatelská 4813, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4805 bl.53, Budovatelská 4805, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4795 bl.48, Budovatelská 4795, Zlín 5

OPPIK - 4. etapa Modernizace SZT společnosti Teplo Zlín za účelem zvýšení energetické účinnosti - okruh VS5

č.p. 4816 bl.43, Budovatelská 4816, Zlín 5

Rekonstrukce ŘS MaR VS VS2

Jižní Svahy VS 2, SNP 4702, Zlín 5

OPPIK - rozšíření MaR - sídliště Jižní svahy Zlín - okruh VS7

Jižní Svahy VS 7, Na Honech II , Zlín 5

OPPIK - optimalizace strojní části (dodávky a montáže - rekonstrukce VS7 Jižní svahy Zlín)

Jižní Svahy VS 7, Na Honech II , Zlín 5

Rekonstrukce řídícího systému centrální VS5 v rámci rekonstrukce TK v okruhu VS5

VS5, Budovatelská , Zlín 5

Řízení posuvného stolu

Polfin, Loučka 137, Loučka

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

VS2 bl.15, Křiby 4706, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

VS2 bl.12, Okružní 4723, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

VS2 bl.4, Okružní 4737, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace VS - zimní stadion Luďka Čajky a krytá ledová plocha PSG Aréna

HC Berani Zlín, z.s., Březnická 4068, Zlín

Rekonstrukce měření a regulace VS - zimní stadion Luďka Čajky a krytá ledová plocha PSG Aréna

PSG aréna, Březnická 5513, Zlín 1

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie v objektu

VS2 DM, SNP 4789, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

VS2 MŠ, Česká 4790, Zlín 5

Oprava elektroinstalace ve VS2 - silové vývody čerpadel, zásuvkové a světelné okruhy

Jižní Svahy VS 2, SNP 4702, Zlín 5