Reference

Měření energií v BD Masarykovo náměstí, Uherský Brod_05/20

Masarykovo nám. parc. číslo st.120, Uherský Brod

Rekonstrukce kotelny bytového domu (NEUZNANÁ REKLAMACE)

Obeciny XVII 4152, Zlín 1

Rekonstrukce měření a regulace VS

T/401/178, Na Požáře 178, Zlín 1

Dodávka a montáž měření a regulace včetně elektroinstalace plynové kotelny ZŠ

ZŠ, Hlavní 59, Pozlovice

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

OPS JUDO T/503/NEBYTY/SK, Jílová st.p. 6637/3, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4580/32, Jílová 4580, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4585/52, U Trojáku 4585, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4571/39, Jílová 4571, Zlín 5

OPS pro objekt Dřevnická 5650, strojní část, MaR vč. komunikace a elektroinstalace

T/314 VS Bartošova čtvrť, Dřevnická 7160, Zlín 1

Úprava SW MoRiS 32 na centrálním dispečinku Tepla Zlín, a.s. - revitalizace MT

Dispečink Tepla Zlín, a.s., T/520/4651 inv.č. 0006, Družstevní 4651, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4584/50, Luční 4584, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4567/75, Okružní 4567, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4586/51, Luční 4586, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4576/36, Jílová 4576, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4568/37, Jílová 4568, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4569/38, Jílová 4569, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4578/30, Jílová 4578, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4572/34, Luční 4572, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4573/33, Luční 4573, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4579/31, Jílová 4579, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4570/40, Luční 4570, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4577/35, Jílová 4577, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4583/49, Polní 4583, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4575/48, Polní 4575, Zlín 5

Rozšíření distribuční sítě CZT Malenovice - dodávka a montáž MaR, elektroinstalace a komunikačního propojení VS pro vnitroblok "B"

AMO - vnitroblok "B", Zlín - Malenovice

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4582/46, Polní 4582, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4574/47, Polní 4574, Zlín 5