Reference

Úprava SW MoRiS 32 na centrálním dispečinku Tepla Zlín, a.s. - revitalizace MT

Dispečink Tepla Zlín, a.s., T/520/4651 inv.č. 0006, Družstevní 4651, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4567/75, Okružní 4567, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4576/36, Jílová 4576, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4568/37, Jílová 4568, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4578/30, Jílová 4578, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4572/34, Luční 4572, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4573/33, Luční 4573, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4579/31, Jílová 4579, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4570/40, Luční 4570, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4577/35, Jílová 4577, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4583/49, Polní 4583, Zlín 5

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4575/48, Polní 4575, Zlín 5

Rozšíření distribuční sítě CZT Malenovice - dodávka a montáž MaR, elektroinstalace a komunikačního propojení VS pro vnitroblok "B"

AMO - vnitroblok "B", Zlín - Malenovice

Rekonstrukce měření a regulace OPS vč. měření tepelné energie

T/503/4574/47, Polní 4574, Zlín 5