Tvorba software

Řídící systém bez software (SW) by nebyl řídícím systémem. Jestliže je řídící mikropočítač (regulátor) „mozkem“ celého systému MaR, pak SW je jeho „vědomím“. Je tedy velmi důležité, aby řídící SW zohledňoval veškeré požadavky regulačního procesu. To je možné jen pokud tvůrce (programátor) SW má dostatečné zkušenosti v oboru. PROCONT s.r.o. tvoří a implementuje SW do volně programovatelných regulátorů řadu let k plné funkčnosti a spokojenosti svých zákazníků. Výhoda takového řešení je v možnosti jakýchkoli dodatečných změn v regulačním procesu.