Elektromontážní práce

Provádíme elektromontážní práce nejen v oboru MaR, ale také v oboru silnoproudých rozvodů do 1000V – vyhrazených technických zařízení. Montáže vyhrazených elektrických zařízení, tzn. zařízení pro výrobu, rozvod a odběr elektrické energie a zařízení určené k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny jsou doloženy oprávněním z INSTITUTU TECHNICKÉ INSPEKCE PRAHA, bez kterého není vůbec možné dle současné legislativy provádět jakékoliv elektromontážní práce dodavatelským způsobem.