Historie

Vznik společnosti PROCONT s.r.o. je datován k roku 1994, kdy vzniká společnost s tímto názvem. Od svého vzniku vykazovala společnost zabývající se převážně oborem měření a regulace přiměřený finanční zisk, provázený ziskem informací a zkušenostmi z oboru. V této době se společnost zabývá převážně problematikou regulací sklářských pecí. Spolu s přibývajícími zakázkami se přirozeně rozrůstá i kolektiv spolupracovníků ze všech možných profesí souvisejících s oborem MaR. Společnost dále získává zkušenosti a postavení na trhu. Hlavním oborem činnosti se stává regulace tepelných zařízení a to jmenovitě objektové výměníkové stanice, hlavní výměníkové stanice, kotelny atd. Tým spolupracovníků PROCONT začíná působit v krajském městě Zlín, kde pod záštitou různých firem získávajících velké zakázky investičního charakteru, realizuje více než pět set výměníkových stanic, tedy prakticky celé tepelné hospodářství spravované společností Teplo Zlín, a.s. Většina těchto stanic je propojená systémem komunikačních kanálů, realizovaných metalickými kabely, radiovými pojítky, případně optickými kabely. Takto napojené stanice lze pohodlně dálkově ovládat a monitorovat z dispečinku společnosti Teplo Zlín, a.s. Samozřejmostí je přenos havarijních stavů stanic, dat měřičů tepla, vodoměrů a nově i elektroměrů.

Společnost ovšem nepůsobí jen ve Zlíně, ale i na jiných místech České Republiky. Některé výměníkové stanice v Tanvaldu, Kolíně, Opavě, Bohumíně, Světlé Nad Sázavou, Praze, Příšovicích, Poděbradech atd. nesou rukopis týmu PROCONT. Tyto stanice opět realizovali lidé součástí dnešního PROCONTu nebo jejich blízcí spolupracovníci pro různě firmy, jež zaštiťovaly zakázky komplexně, tedy i stavebně a technologicky.

Přibližně od roku 1998 se společnost zabývá také regulacemi vzduchotechnických a klimatizačních zařízení a také regulacemi výrobních procesů. PROCONT se specializuje převážně na individuální zakázky, jejichž složitost a rozsah neumožňuje využití pevně programovaných regulátorů a je tedy nutný naprosto specifický algoritmus řízení, umožňovaný pouze volně programovatelnými regulátory.

Na přelomu let 2006 a 2007 dochází ke sloučení společnosti PROCONT s.r.o. a sdružení JJ JOB, jež je i přes krátkou dobu svého trvání významným a zajímavým partnerem na trhu MaR, zejména ve Zlínském kraji. Společnost PROCONT s.r.o. přejímá do svého loga symbol pyramidy sdružení JJ JOB, představující právě onu přesnost a stabilitu, kterou celé sloučení představuje.

Rok 2009 byl rokem krizovým a přinutil vedení společnosti k organizačním a majetkovým změnám. Společnost redukovala své výrobní a montážní kapacity a koncem roku 2010 odkoupila nemovitost, kterou dosud obývala jako nájemník.

Doslova milníkem bylo rozhodnutí o vytvoření firemního informačního systému (IS) a jeho plnou integraci do struktury společnosti. Tento IS měl zpracovávat veškerou firemní agendu a přesunout ji do webového prostoru, tak aby byla kdykoliv a odkudkoliv dostupná. Pro tento náročný úkol bylo vybráno uskupení vynikajících, mladých vývojářů sdružených pod hlavičkou „Anything Studio“ a tato volba se ukázala jako velmi dobrá. V roce 2011 tak mohl vzniknout firemní informační systém „ProcontIS“, stvořený přesně na míru naší společnosti. Získali jsme tak mocný nástroj ke zvýšení efektivity, snížení nákladů a zisku velkého pracovního komfortu. IS byl v následujících letech dále rozšiřován a zdokonalován a tento trend trvá do současnosti.

Nyní již můžeme prohlásit, že jsme díky všem těmto krokům obstáli i během krizového období a navíc jsme krizi využili k vlastnímu zdokonalení. Naše společnost se tak stala opět o něco dynamičtější, efektivnější a modernější - zkrátka více sexy ;-)